Kultura

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu zachęca do wzięcia udziału w konkursie "Przygoda z malarstwem". 

Regulamin konkursu malarskiego
,,Lato wokół mnie i w mojej wyobraźni”
Zapoznaj się z filmem instruktażowym
pt.: ,,Przygoda z malarstwem, stwórzmy razem pejzaż”,
a następnie weź udział w konkursie online.
#zostańwdomu

Organizator: Klub MCK Globik/Senior+, ul. Sporyska 39, Żywiec
Termin nadsyłania prac upływa: 30.06.2020 roku
Dziedzina: malarstwo – letni pejzaż, widok z okna, balkonu, w plenerze,
powstały w mojej wyobraźni.
Adresaci: konkurs skierowany jest zarówno do profesjonalnych artystów,
jak i amatorów, pasjonatów malarstwa w różnym wieku.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie pracy wykonanej techniką malarską
z wykorzystaniem farb akrylowych, plakatowych, akwareli lub pasteli olejnych na podobraziu
lub papierze w formacie nie większym niż A2. Zdjęcia w pliku JPG należy przesyłać
na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prace zostaną ocenione przez internautów w głosowaniu online poprzez FB Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Głosowanie potrwa od 1 do 10 lipca 2020 roku,
a prace do głosowania będą zamieszczone według regulaminowych kategorii wiekowych. Laureaci konkursu wyłonieni zostaną na podstawie ilości przyznanych polubień (lajków) na FB MCK oddanych przez internautów. Wyniki ogłoszone zostaną do 15.07.2020 roku, a laureaci powiadomieni drogą telefoniczną i e-mailową. Konkurs ma charakter otwarty.

Założenia regulaminowe:

1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej, a zwłaszcza malarskiej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także seniorów. Kształtowanie zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej oraz pobudzenie wyobraźni poprzez popularyzację malarstwa jako jednej z form plastycznego rozwoju. Uwrażliwianie uczestników na otaczającą przyrodę oraz szerokie możliwości ludzkiej wyobraźni. Wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji prac online. Zwrócenie uwagi na ciepłe barwy i piękno letniej przyrody widzianej z różnych perspektyw.

2. Nadesłane prace ocenione zostaną poprzez głosowanie internautów według następujących kategorii wiekowych:
- przedszkola i szkoły podstawowe, klasy I – III,
- szkoły podstawowe, klasy IV – VI,
- szkoły podstawowe, klasy VII – VIII,
- uczniowie szkół średnich
- dorośli, w tym seniorzy
Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Obowiązkowo do przesłanego zdjęcia wykonanej pracy należy dołączyć wydrukowaną
i wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia i podpisuje rodzic, opiekun prawny. Nadesłane zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz posiadać tytuł. Praca powinna być wykonana w formacie nie większym niż A2 (czyli dopuszczalny jest też format A4, A3)
i wykonana na podobraziu lub papierze, techniką malarską z użyciem farb akrylowych, plakatowych, akwareli lub pasteli olejnych. Praca powinna przedstawiać pejzaż widziany z okna, balkonu naszego mieszkania, uchwycony w plenerze lub powstaływ wyobraźni uczestnika.

5. Ostateczny termin nadesłania zdjęcia konkursowej pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia upływa dnia 30.06.2020 roku. Prace nadesłane po tym terminie lub wykonane techniką lub formacie innym niż wskazany w niniejszym regulaminie nie będą oceniane. Jakość nadesłanego zdjęcia musi być czytelna oraz estetyczna.

6. Zasady przyznawania nagród:

a) Nad prawidłowym przebiegiem głosowania online będzie czuwać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
b) W każdej kategorii wiekowej na podstawie oddanych przez internautów głosów wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.
c) Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu
w zakładce kultura online, a laureatów powiadomimy telefonicznie i e-mailowo. Nagrody przesłane zostaną pocztą lub będą mogły zostać odebrane osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Anna Maślanka,
tel.: 734 091 442, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości
w formie rejestracji fotograficznej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku
do celów promocyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.