Kultura

Klub Papiernik zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat do udziału w konkursie, którego przedmiotem bedzie przedstawienie w formie pisemnej, na arkuszu A4/załącznik/, pomysłu artystycznego  jego pełnego opisu  z zakresu dowolnej dziedziny artystycznej (plastyka, ruch, słowo, dźwięk), dozwolone są także kulinaria.

Konkurs podzielony będzie na dwa etapy:

 w pierwszym etapie Jury dokona oceny otrzymanych autorskich propozycji artystycznych i wybierze najciekawsze z nich. Te przejdą do drugiego etapu;

 w drugim etapie laureaci zostaną zaproszeni do wykonania osobiście swojego pomysłu w obecności kamery. Z tej rejestracji zostanie sporządzona kilkuminutowa dokumentacja filmowa, która będzie opublikowana w Internecie.

Termin nadsyłania prac do pierwszego etapu mija 15 maja 2021 r.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie: www.mck.zywiec.pl  

Na-kręcony Dzień Dziecka 2021

Zdjęcie: Pixabay