Kultura

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu organizuje konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży "Przyroda w Beskidach".

Regulamin:

Przepisy ogólne

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „PRZYRODA W BESKIDACH” jest Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, al. Wolności 4, tel. 33 / 475 11 60.

Cele konkursu:

upowszechnianie i popularyzacja fotografii krajoznawczej, przyrodniczej,

propagowanie wśród uczestników umiejętności obserwacji i dokumentowania otaczającej przyrody, krajobrazu,

rozwijanie wiedzy na temat przyrody i krajobrazów własnego regionu.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. W konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe:

od 7 do 12 lat,

od 13 do 19 lat.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac konkursowych

Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii wykonanych zgodnie z tematyką konkursu.

Uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia winien wskazać w miarę dokładnie miejsce wykonania poszczególnych zdjęć.

Fotografie należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np.: Nowak Anna przysyła 3 fotografie zatytułowane: Nowak_A_01, Nowak_A_02 itd.
– numer musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia.

Fotografie konkursowe należy przesłać w formacie plików JPEG.

Wraz z fotografiami należy wysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (w załączniku).

W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisuje opiekun prawny dziecka.

Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie wysłanych na konkurs fotografii na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury, na wykorzystanie niniejszych prac do celów publikacji związanych
z konkursem oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie tych materiałów w celu promocji konkursu
i prawidłowego jego przebiegu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celu prawidłowego jego przebiegu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

Terminarz

Termin nadsyłania prac mija dnia 26 maja 2020 roku (decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną).

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

Organizator powołuje Jury Konkursu.

Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 1 czerwca 2020 r., wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Organizatorzy konkursu mają prawo do opublikowania prac konkursowych.

Nagrody i wyróżnienia

Jury Konkursu przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dodatkowo przyznana zostanie Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.

Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zdjęcie: Darek Lach