Kultura

Pojawiło się nowe, ciekawe wydawnictwo poświęcone gminie Rajcza. Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy wydał album promujący walory turystyczno-rekreacyjne gminy Rajcza oraz Košařiska. Album ten jest wynikiem projektu unijnego realizowanego przez GOK w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Album zawiera wiele ciekawych zdjęć, panoram, opisów tradycji, folkloru, zabytków z obu gmin. Autorami albumu są  uczestnicy warsztatów  „Rajcza i Košařiska w obiektywie aparatu fotograficznego”. Napisany jest zarówno w języku polskim jak i czeskim oraz angielskim.

Źródło: Oficjalna strona gminy Rajcza