Kultura

W konkursie wzięło udział 79 twórców z różnych zakatków Polski, rywalizując w czterech kategoriach. Nagrody wręczyła uczestnikom Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

Żywczanka - Izabela Szarek-Bury zwyciężyła w kategorii "malarstwo i grafika". W jury zasiadali: dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik - Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Cieszynie, Jakub Staroń – asystent UŚ - Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Cieszynie, Fryderyk Parwicki – artysta, plastyk, fotograf, wielokrotny laureat Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej, Martyna Szymik-Kasza – artystka, plastyk. Izabela Szarek-Bury zdobyła pierwsze miejsce zgłaszając do konkursu obraz pt. "W starym ogrodzie".