Kultura

Ludowość, tradycje, obrzędy muzyka i szeroki kontekst bogactwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza. W Zwardoniu oraz w Soli prowadzone są warsztaty z folkloru pogranicza przez wyjątkowych folklorystów w ramach mikroprojektu„Scheda z Nutką”.

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

Wstęp wolny

warsztay