Kultura
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka organizuje nowy cykl zajęć – „Czwartki z Folklorem!”
Będą to zajęcia zarówno plastyczne jak i rytmiczne ukierunkowane na poznawanie folkloru i tradycji.
W miesiącach listopad i grudzień dzieci będą poznawać zwyczaje świąteczne na Żywiecczyźnie, nauczą się śpiewać kolędy i pastorałki, wykonają również tradycyjne ozdoby świąteczne.
Od dawna wiadomo, że najlepiej uczy się przez zabawę dlatego spotkania obywać się będą właśnie w takiej formie.
Zajęcia przewidziane są dla dwóch grup wiekowych:
od 3 do 6 lat: godzina 15:00
od 7 do 12 lat: godzina 16:00
Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 33 684 21 87