Kultura

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu wraz z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach oraz Muzeum Miejskim w Żywcu po raz kolejny będą organizatorami cyklu pn. „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”.

Cykl działań rozpocznie się konkursem plastycznym o tematyce świątecznej, którego celem jest rozwijanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych, skłonienie uczestników do zapoznania się z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi Żywiecczyzny, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań i swobodnej nieskrępowanej twórczości. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego.

Kolejnym działaniem będą warsztaty o tematyce obrzędowej, skierowane do grupy osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. W zajęciach mogą wziąć udział instruktorzy zatrudnieni w gminnych instytucjach kultury, nauczyciele plastyki, sztuki, którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać dalej podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Warsztaty prowadzone będą przez twórców ludowych. Instruktorzy prowadząc zajęcia będą starali się przekazać i nauczyć uczestników wyuczonych przez siebie, własnych technik i sposobów zdobienia czy też wykonywania palmy wielkanocnej i kwiatów z bibuły.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie z prośbą o zapoznanie się z dołączonym programem i rozpowszechnienie informacji wśród osób zainteresowanych udziałem w realizowanym przedsięwzięciu.

Ilość osób biorących udział w warsztatach jest ograniczona, chętnych należy zgłaszać do dnia 24 marca br. w Wydziale TKSP Starostwa Powiatowego w Żywcu tel. 33 860 -22-44. Pod ten numer telefonu należy kierować także wszystkie pytania w przedmiotowej sprawie.

Program warsztatów o tematyce obrzędowej
„Wielkanoc w tradycji naszych przodków”
4 kwietnia 2017 r. (wtorek)
9.00 Przyjmowanie uczestników szkolenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu,
9.30- 10.30 Barbara Rosiek- wykład: „Tradycje wielkanocne na Żywiecczyźnie”.
11.00- 13.00 Nauka wykonywania wiosennych kwiatów z bibuły. Wyplatanie koszyków z wikliny. Warsztaty prowadzone przez bibułkarki z Jeleśni oraz wikliniarzy Państwo Fijaków z Wieprza.
14.00- 17.00 Nauka budowy palmy wielkanocnej, Warsztaty prowadzone przez: Marię Grzegorek i Jana Gąsiorka

Źródło: TU