Kultura

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu zrealizowało zadanie pn. „Zabłocka kultura – działamy razem. Remont sali widowiskowej w MCK klub „Papiernik” w Żywcu”.

W ramach tego zadania zostały wykonane działania:

- odnowiono scene,

- zamontowano nowe nagłośnienie i oświetlenie,

- wymieniono krzesła składane,

- zamontowano ekrany akustyczne.

Podniesienie poziomu technicznego od strony oświetlenia i nagłośnienia ma służyć poprawie technicznej realizowanych wydarzeń artystycznych, kulturalnych czy edukacyjnych dla społeczności lokalnej miasta. Poprawie ulegnie estetyka sali i komfort jej użytkowania.

Celem programu Infrastruktura domów kultury jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zadanie pn.: „Zabłocka kultura- działamy razem. Remont sali widowiskowej w MCK klub "Papiernik" w Żywcu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.