Kultura

Żywiecka Biblioteka Samorządowa wznawia swoją działalność od dnia 18.05.2020 r.

Otwieramy Centralę oraz Filię nr 2 w Sporyszu. Filia nr 1 w Zabłociu pozostaje nieczynna do odwołania - informuje biblioteka.
Dla Czytelników, którzy przyjdą do centrali Biblioteki tylko w celu oddania książek ( bez nowych wypożyczeń !!! ) czynne będzie osobne wejście od strony Katedry. Zalecamy korzystanie z tego rozwiązania, gdyż ułatwi nam ono bardziej efektywną i sprawną obsługę oraz pomoże rozładować ewentualne kolejki do wypożyczalni. Pozostałe osoby prosimy o korzystanie z wejścia głównego.
Biblioteka będzie działała w godzinach wynikających z dotychczasowego harmonogramu, jednak obsługa Czytelników zakończona zostanie codziennie na pół godziny przed zamknięciem placówki. Sytuacja ta wynika z konieczności przeprowadzenia obowiązkowej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów bibliotecznych.
Poniżej prezentujemy podstawowe zasady i wymogi, które będą obowiązywać w Bibliotece po jej ponownym otwarciu.
Prosimy o zapoznanie się z tymi wytycznymi i ich przestrzeganie. Procedury te wprowadzone zostają bowiem zgodnie z odgórnymi zaleceniami w celu ochrony i bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich.
Zasady korzystania z Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w czasie epidemii :
Biblioteka w pierwszym okresie otwarcia uruchamia wyłącznie wypożyczalnie (zwrot i wypożyczenie książek), jednak bez możliwości swobodnego dostępu do części magazynowej. Brak wolnego dostępu do półek.
Przed przyjściem do Biblioteki zaleca się skorzystanie z katalogu on-line, aby mieć już sprecyzowane zamówienie i w ten sposób usprawnić proces obsługi.
Czytelnia pozostaje nieczynna, nie ma również dostępu do stanowisk komputerowych oraz możliwości wypożyczania czasopism. Nie korzystamy z katalogu kartkowego. Strefą wyłączoną z użytkowania pozostaje także Kącik Malucha.
Do odwołania biblioteka nie podejmuje żadnych działań dodatkowych - imprez, spotkań, lekcji bibliotecznych, warsztatów, konkursów, wystaw itp. Nie przyjmujemy również darów książkowych od Czytelników.
Zarówno Użytkownicy, jak i obsługujący ich bibliotekarze, przebywają w bibliotece wyłącznie w ochronnych maseczkach (lub przyłbicach). Zaleca się również używanie rękawiczek. Stanowiska obsługi dzieli od Czytelników ponadto specjalna osłona ochronna.
Prowadzona jest stała, obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz blatów i innych ogólnodostępnych powierzchni bibliotecznych (stoły, krzesła, klamki, drzwi itp.). Pomieszczenia są systematycznie wietrzone.
Zwrócone egzemplarze podlegają kwarantannie i nie mogą być w tym czasie wypożyczane.
Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie 1 Czytelnik, a pozostałe osoby obowiązuje kolejka z zachowaniem przepisowej odległości.
Do czasu zniesienia obostrzeń w obsłudze, biblioteka nie pobiera kar za przetrzymanie książek.
Biblioteka działa w godzinach wynikających z dotychczasowego harmonogramu, jednak obsługa Czytelników kończy się codziennie na pół godziny przed zamknięciem placówki.
Codziennie po zakończeniu wypożyczeń przeprowadza się całościową dezynfekcję pomieszczeń, sprzętu oraz używanych przedmiotów. Nie ma możliwości korzystania z bibliotecznych toalet.
Powyższe procedury i zasady działania wprowadzone zostają w celu ochrony i bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich osób pracujących oraz korzystających z zasobów Biblioteki i obowiązują do odwołania.