Co to jest managed services i kiedy się przydaje?

Co to jest managed services i kiedy się przydaje?

Współczesne firmy muszą nieustannie dostosowywać się do realiów biznesowych i zaspokajać zmieniające się potrzeby klientów. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej często zależy od dostępu do ekspertów IT. Management consulting pomaga ich znaleźć.

Co wyróżnia management consulting?

Niewątpliwą zaletą usług zarządzanych (konsultingu biznesowego) jest fakt, że usługa ta może być w pełni dostosowana do specyfiki firmy i potrzeb klienta. Korzystając z usług zewnętrznej firmy doradztwa zarządczego, firma ma możliwość pracy z talentami (np. z branży IT), których z różnych powodów, w tym nieobecności na rynku, nie udało się zrekrutować do zespołu.

Managed services jest dla wszystkich firm, których kierownictwo identyfikuje problemy i nie jest w stanie ich rozwiązać własnymi zasobami. Aby jednak usługa ta przyniosła wymierne korzyści dla firmy, musi ona być przygotowana na współpracę z zewnętrzną agencją. Trzeba być otwartym na zmiany - zazwyczaj zewnętrzni specjaliści sugerują zmiany, które należy wprowadzić.

Kiedy firma powinna skorzystać z konsultingu zarządczego?

Niewątpliwą zaletą usług zarządzanych (konsultingu biznesowego) jest fakt, że usługa ta może być w pełni dostosowana do specyfiki firmy i potrzeb klienta. Korzystając z usług zewnętrznej firmy doradztwa zarządczego, firma ma możliwość pracy z talentami (np. z branży IT), których z różnych powodów, w tym nieobecności na rynku, nie udało się zrekrutować do zespołu.

Management consulting jest dla wszystkich firm, których kierownictwo identyfikuje problemy i nie jest w stanie ich rozwiązać własnymi zasobami. Aby jednak usługa ta przyniosła wymierne korzyści dla firmy, musi ona być przygotowana na współpracę z zewnętrzną agencją. Trzeba być otwartym na zmiany - zazwyczaj zewnętrzni specjaliści sugerują zmiany, które należy wprowadzić.

Korzyści z doradztwa w zarządzaniu

Istnieje wiele usług oferowanych przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie zarządzania. Firmy konsultingowe oferują kompleksowe wsparcie, ale przed wdrożeniem zmian poznają potrzeby przedsiębiorcy. Firma, która korzysta z doradztwa w zarządzaniu może:

  • Uzyskać alternatywne rozwiązania zgłaszanych problemów. Zetknąć się z koncepcjami, których firma wcześniej nie brała pod uwagę.
  • Polegać na firmie zewnętrznej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za świadczone usługi. W przypadku pojawienia się problemu, zmniejsza to potrzebę sprowadzania specjalistów z zewnątrz.
  • Oczekuj indywidualnego podejścia. Efektem jest wybór usług, który przekłada się na korzyści lub realizację Twoich projektów.

Istnieje oczywiście wiele innych korzyści płynących z doradztwa w zarządzaniu. Niezależnie od tego, czy firma znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, czy też wymaga reorganizacji, dzięki zewnętrznemu doradztwu w zakresie zarządzania można osiągnąć cele, które często trudno byłoby zrealizować we własnym zakresie.