Magazyn

Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych kto znalazł rzecz i nie zna jej właściciela, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę powiatowego. Natomiast rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport ma obowiązek niezwłocznie oddać w najbliższej jednostce Policji.

Wiele osób zastanawia się co zrobić ze znalezionym portfelem, torebką czy telefonem. Najczęściej pierwsze kroki kierujemy do jednostki Policji, jednak policjanci nie mają obowiązku przyjęcia tych przedmiotów, ponieważ zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowanie i przechowanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru należy do zadań starosty. Są jednak sytuacje, w których starosta może odmówić przyjęcia rzeczy - jeśli jej wartość szacunkowa nie przekracza 100 złotych i nie przedstawia wartości historycznej lub naukowej. Wtedy znalazca może postąpić ze znalezioną rzeczą według swojego uznania.

Jeśli znajdziemy jakiś przedmiot w szkole, w urzędzie, w kościele, czy w autobusie możemy go oddać go zarządcy budynku, albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Kiedy więc zgłaszać się na Policję? Gdy znajdziemy przedmiot, którego posiadanie wymaga pozwolenia, czyli w przypadku znalezienia broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub dokumentów – dowodu osobistego albo paszportu. Jeżeli natomiast oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, wystarczy powiadomić najbliższą jednostkę policji wybierając numer alarmowy 997 lub 112, by funkcjonariusze podjęli stosowne czynności.