Magazyn
Na budynku OSP w Żabnicy pojawił się defibrylator AED.
Defibrylator AED został zamontowany i będzie do użytku wszystkich mieszkańców czy turystów w razie zagrożenia życia. 
Zdjęcie: Asia Pielichowska