Magazyn

Od 27 lipca do 10 sierpnia 2022 roku, na terenie miasta Żywca są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Żywiec.

Badania realizowane są metodą Internetową - kwestionariusz ankiety Internetowej znajduje się w poniższym linku:

TUTAJ 


Zachęcamy do udziału w badaniu.

Miasto Żywiec. Biuro Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień