Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rusza od 9 listopada

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rusza od 9 listopada

Jak poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju zdecydowano o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Będzie on przysługiwał przez 21 dni - od 9 listopada do 29 listopada. 

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzice dziecka do 8 lat. Będzie również wypłacany rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci do 24 roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 


Drukuj   E-mail