Magazyn

Opłaty na Cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu wzrosły od 1 kwietnia br. Parafia poinformowała, że było to konieczne ze względu na obecne koszty administrowania i utrzymania cmentarza. Warto zwrócić uwagę, że podwyżka cen i opłat nastąpiła po 20 latach. 

Cmentarz Przemienienia Pańskiego w Żywcu – cmentarz parafialny parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, znajduje się przy ul. Komonieckiego.

Na terenie cmentarza znajduje się Kościół Przemienienia Pańskiego, pełniący funkcję kaplicy cmentarnej. Cmentarz powstał w XVIII wieku, a jego założycielem był Andrzej Komoniecki, który w 1705 roku zbudował kaplicę.

Na cmentarzu spoczywa wielu zasłużonych mieszkańców miasta. W obrębie cmentarza znajdują się także kwatery żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, żywieckich legionistów oraz symboliczny grób więźniów politycznych z Oświęcimia.

Pełnienie przez Kościół własnej misji, wykonywanie jurysdykcji oraz zarządzanie i administrowanie cmentarzem parafialnym jest celem publicznym wykonywanym przez Rzymsko-katolicką Parafię  Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu.

Prowadzenie cmentarza wyznaniowego służy interesom i potrzebom społeczności, w szczególności społeczności wiernych, w tym parafian. Podstawowym elementem zarządzania cmentarzem wyznaniowym jest sprawowanie liturgii i prowadzenie ceremonii religijnych na jego terenie. Ceremonia pogrzebowa o charterze religijnym jest określona w przepisach prawa kanonicznego, a  czynności związane z chowaniem zmarłych mają również odniesienie w przepisach prawa powszechnego, w tym w szczególności  w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W ramach obowiązków i uprawnień Parafia utrzymuje cmentarz. Wśród czynności cmentarnych należących do zadań Parafii znajdują się m.in. działania administracyjno-urbanistyczne, działania porządkowe związane m.in. z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni, utrzymaniem, konserwacją, remontami i odnawianiem urządzeń cmentarnych oraz mienia stanowiącego własność Parafii, czy też zadania związane z utrzymaniem, odnawianiem i modernizowaniem infrastruktury cmentarza.

Parafia  i Rada parafialna informuje o zmianie regulaminu cmentarza. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 roku administrowanie cmentarzem na podstawie umowy o zarządzanie powierzono Panu Zygmuntowi Wolny.

Od 01-04-2022 r. nastąpiła aktualizacja opłat, która spowodowana jest w szczególności :

  1. wzrostem kosztów pracy
  2. rosnącą inflacją
  3. wzrostem kosztów mediów, w tym w szczególności utrzymania czystości, wywozu odpadów, czy też paliw do maszyn i urządzeń.

Pomimo stałego wzrostu kosztów towarów, usług i opłat Parafia od 20 lat nie dokonywała waloryzacji cen i opłat na cmentarzu Parafialnym w Żywcu, a koszty bieżącego utrzymania, zagospodarowania, remontów, napraw koniecznych wykonywane na cmentarzu, jak też koszty pracownicze realizowane były realizowane w dużej mierze z ogólnego budżetu Parafii.

Dla przykładu pragniemy poinformować, że, że ostatni raz ceny ustalone zostały w 2002r.,  w którym to roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 760zł brutto, natomiast w 2022r. najniższe wynagrodzenie wynosi 3010zł brutto, czyli wzrosło o 296%.

Proboszcz Parafii, Rada Parafialna i ekonomiczna Parafii kalkulując koszty administrowania cmentarzem oraz jego utrzymania, odnosząc je do aktualnych cen nabywanych towarów i usług związanych z powyższymi obowiązkami zmuszeni byli do podjęcia trudnych ale koniecznych decyzji o zaktualizowaniu po 20 latach cen i opłat.

Jednocześnie informujemy, że oprócz waloryzacji cen i opłat żadne obowiązujące dotychczas zasady dotyczące pochówku oraz prac kamieniarskich nie zostały zmienione.

Wszystkie podmioty świadczące tego rodzaju usługi  na równych zasadach mają prawo wykonywać swoje zadania.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość - jak informuje Parafia NNMP w Żywcu.