Magazyn
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę, dotyczącą ogłoszenia naboru dla dwóch otwartych konkursów ofert na zadania publiczne wpisujące się w założenia Wojewódzkiego Programu - Owca Plus.

Konkursy umożliwią dalszy rozwój obszarów objętych Wojewódzkim Programem – Owca plus do roku 2027. Łączna pula środków na dwa konkursy to 800 tys. zł.

„Cieszę się, że program „Owca Plus” będzie kontynuowany. Dzięki tym działaniom udało się przywrócić w Beskidach i na Jurze tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. To także dowód na to, jak bogatym i zróżnicowanym regionem jest województwo śląskie. Chcemy wspierać lokalne tradycje, tożsamość i gospodarkę, kultywowaną na tych terenach od pokoleń” – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa, Jan Kawulok.

Pierwszy konkurs ofert dotyczy zadań związanych z czynną ochroną cennych przyrodniczo hal, łąk i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko - Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską oraz popularyzację wiedzy o zasobach przyrodniczych. Na realizację otwartego konkursu ofert zabezpieczono kwotę 700 tys. zł.

Drugi otwarty konkurs ofert dotyczy zadań promujących tożsamość kulturową związaną z pasterstwem, krzewieniem tradycji ludowej, rozwojem rzemiosła, aktywizacją społeczności lokalnej, popularyzacją przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego. Na realizację konkursu zabezpieczono kwotę 100 tys. zł.

„Ten program z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty. Turyści na beskidzkich szlakach i na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej znów będą mogli spotkać stada wypasających się owiec, wesprzeć lokalną gospodarkę, a przy okazji zapoznać się z ciągle żywą kulturą i tradycją na tych terenach” – przekonuje Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wspomniane konkursy adresowane są do podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających statutowo w obszarze będącym celem konkursu.

Warto przypomnieć, że Wojewódzki Program – Owca Plus funkcjonuje w regionie od 2008 r. Dzięki jego realizacji przywrócono do użytkowania rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw kserotermicznych na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło się pogłowie owiec ras rodzimych. W pierwszym roku funkcjonowania Programu w wypasie brało udział 1000 szt. owiec, a w ubiegłej edycji zgłoszono do Programu już ponad 5000 sztuk. W tym okresie zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej, które dzisiaj wzbudzają wśród mieszkańców regionu i odwiedzających duże zainteresowanie.

Zdjęcie:  arch. UMWS Tomasz Żak