Magazyn
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

 W POGOTOWIU RODZINNYM umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:

1) powrót dziecka do rodziny biologicznej;
2) przysposobienie;
3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
POGOTOWIE RODZINNE przyjmuje dziecko:
1) na podstawie orzeczenia Sądu
2) w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną
Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
33 861-93-36 lub 33 861-94-19 wewnętrzny 3.