Magazyn

24 lutego na Ukrainę napadły wojska Federacji Rosyjskiej. Konflikt zbrojny zmusił wielu mieszkańców do ucieczki ze swojego domu. Polacy przyjęli sąsiadów znad Dniepru najlepiej jak potrafili i udzielili im pomocy oraz zapewnili bezpieczny pobyt w naszym kraju.

Wśród uchodźców są oczywiście również dzieci, które kontynuują edukację w polskich szkołach. W Żywcu jednak uczniowie z Ukrainy uczą się już od roku 2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu i od 2018 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II najpierw w Koszarawie, a od roku 2020 w Żywcu, a część z absolwentów pobiera już naukę na najlepszych polskich uniwersytetach.

 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu to placówki prowadzone przez jeden z najbardziej utytułowanych klubów sportowych w Europie, w Polsce, w województwie śląskim i na Żywiecczyźnie – LKS Łucznik Żywiec. Pierwsi uczniowie sportowcy z Ukrainy przybyli do Żywca w 2015 roku. Organ prowadzący – LKS Łucznik Żywiec – podjął współpracę ze stroną ukraińską już w roku 2014, tuż po wydarzeniach na kijowskim Majdanie. Pierwszymi uczniami w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcące im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu byli uczniowie sportowcy z zaprzyjaźnionych z "Łucznikiem" ukraińskich klubów - Bukowina, Czerniowce, Dynamo Lwów, Szturm Charków.

W kolejnych latach do żywieckich szkół przyjeżdżali uczniowie-sportowcy z Winnicy, Sumy, Krym, Odessa, Dniepropietrowska, Połtawy, Ługańsk, Browarów, Kijowa, Łucka, Wołynia, Kovyla, Donieck, Żytomierz, Herson, Mariupol.

Obecnie w murach szkoły prowadzonej przez LKS Łucznik Żywiec uczy się ponad 350 uczniów z Ukrainy, Białorusi, Brazylii i Portugalii. Klub pokrywa koszty pobytu w internacie wraz z wyżywieniem swoich podopiecznych, codzienne treningi sportowe pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z nauki języka polskiego.