Magazyn

Babiogórski Park Narodowy wzbogacił się o nową atrakcję: platformę widokową przy ruinach dawnego Schroniska pod Diablakiem - Babią Górą.

Platforma została wykonana pod koniec 2021 roku w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Obiekty infrastruktury szlaków – uporządkowanie terenu po schronisku pod Diablakiem” dofinansowanego ze środków Funduszu Leśnego.

Jak informuje park: Jej powierzchnia jest niewielka, a wykonanie minimalistyczne i nieingerujące w cenną przyrodę BgPN.(przed rozpoczęciem robót zostały wykonane przeglądy stanowisk przyrodniczych, które znajdują się w rejonie ruin, po to by lokalizacja platformy znajdowała się w miejscu, które im nie zagraża).

Warto wybrać się tam dla widoków! Panorama, którą można oglądać z platformy jest jedną z najpiękniejszych w całych Polskich Beskidach. A to wszystko tuż pod szczytem Babiej Góry.

Jak dotrzeć?

Szlakiem zielonym z Lipnicy Wielkiej, Stańcowej (niedaleko znajduje się Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej BgPN, parking, a także tablice informacyjne i tablice z kodem QR do platformy e-biletów)

Schodząc ze szczytu Babiej Góry szlakiem zielonym - platforma znajduje się tuż pod szczytem na wysokości 1616 m. n.p.m.

Platforma widokowa została wykonana w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Obiekty infrastruktury szlaków – uporządkowanie terenu po schronisku pod Diablakiem.” dofinansowanego ze środków Funduszu Leśnego.

Zdjęcie: Babiogórski Park Narodowy