Magazyn

Policjanci z żywieckiej komendy w ramach działań profilaktycznych spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Celem spotkań jest uświadomienie młodym ludziom, że ich decyzje i wybory podjęte teraz, już za kilka lat mogą mieć wpływ na ich przyszłość zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. W czasie spotkań policjanci dużo miejsca poświęcają również na omówienie problematyki przestępstw narkotykowych, cyberprzemocy i hejtu.

W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej policjanci z żywieckiej komendy odwiedzają dzieci i młodzież uczącą się w szkołach. Tym razem spotkali się z uczniami z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Żywcu. Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Policjanci w formie dyskusji przekazali młodym ludziom cenną wiedzę na temat ich odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Wyjaśnili słuchaczom podstawowe definicje związane z pojęciami nieletniego, czynu karalnego oraz demoralizacji. Dużo miejsca poświęcili również na omówienie zagadnień cyberprzemocy, mowy nienawiści oraz problematyki uzależnień. Przede wszystkim jednak spotkanie to miało na celu uświadomienie młodym ludziom tego, że czasami konsekwencje nieprzemyślanych zachowań podejmowanych w młodości można odczuć za klika lub nawet kilkanaście lat i mogą one wpłynąć na całe dorosłe życie. Treści teoretyczne policjanci uzupełniali projekcją filmów profilaktycznych, na których pokazane jest właśnie to, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych wyborów młodych ludzi.