Magazyn

6 maja 2023 r. na placu przy remizie w miejscowości Nieledwia odbyło się przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBM-Rt na podwoziu Mercedes Sprinter dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Floriana w Nieledwi pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Żak. Dalsze uroczystości miały miejsce na placu przy OSP Nieledwia. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Marcina Matlaka oraz podniesieniu flagi na maszt, zaproszonych gości przywitał oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie druh Marek Tetłak – Prezes Zarządu OSP Nieledwia. Kolejnym punktem uroczystości było nadanie jednostce OSP w Nieledwi złotej odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego oraz przekazanie samochodu.

Przekazany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBM-Rt Mercedes Sprinter, zakupiono za kwotę 456 700,00 złotych.

Zakup został sfinansowany ze środków finansowych:

  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 200 000,00 zł
  • Gminy Milówka: 250 000,00 zł
  • własnych OSP Nieledwia: 6 700,00 zł.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za gotowość do wypełniania ciężkiej i niebezpiecznej służby na rzecz drugiego człowieka.

W uroczystości udział brały również poczty sztandarowe z jednostek OSP z terenu gminy Milówka (OSP Milówka, OSP Kamesznica, OSP Laliki, OSP Szare, OSP Nieledwia), z terenu gminy Rajcza, z terenu gminy Ujsoły z terenu gminy Węgierska Górka, z terenu gminy Świnna oraz z terenu gminy Radziechowy-Wieprz.

Uroczystość uświetniła oprawą muzyczną Orkiestra Dęta OSP Milówka.