Magazyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna realizację programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w dwóch modułach:

  • moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
  • moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł I –  obszary programu 2024

Moduł II – inf.moduł II 2024

Termin naboru wniosków w 2024 roku Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

semestr letni 2023/2024 – od dnia 1 marzec 2024r. do dnia 31 marzec 2024r.,

semestr zimowy 2024/2025 –od dnia 9 września 2024r. do dnia 10 października 2024r.

Termin naboru wniosków w 2024 roku Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych: 
od dnia 1 marzec 2024r. do dnia 31 sierpnia 2024r.

Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – www.pcpr-zywiec.pl. Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik   PCPR w Żywcu Pani Klaudia Majewska pod numerami telefonów  (33) 861 94 19 oraz (33) 861 93 36.

Druki wniosków MODUŁ I – Wnioski

Druk wniosku MODUŁ II – Wniosek_AS_MII

Załączniki wymagane do wniosku  MODUŁ II –

Klauzula RODO

Oświadczenie o wysokości dochodów 

Zaświadczenie z uczelni

Treść programu „Aktywny samorząd” – Treść programu- tekst jednolity

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku – Kierunki_działań_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku_2

Zasady dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd ” – obowiązujące w 2024 roku-

Zarządzenie 7-2024 z dnia 12.02.2024 – ustalenie terminu naboru wniosków

Zarządzeni nr 8-2024 z dnia 12.02.2024- ustalenie punktowego systemu oceny wniosków

Zarządzenie 9-2024 z dnia 12.02.2024 – zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków moduł I 

Zarządzenie nr 10-2024 z dnia 12.02.2024 – zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków moduł II