Magazyn

Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r. tarczy antyinflacyjnej obowiązującej obecnie do 31 października br.,

Przedłużenie dotyczy m. in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, oraz stawek VAT na żywność czy gaz ziemny.
Oprócz tego na dwa miesiące zostanie obniżona akcyza na lekki olej opałowy.
Wzrost inflacji to problem globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne. Dlatego monitorując obecną sytuację podjęliśmy decyzje o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjne do końca roku. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli

– komentarz wiceministra finansów Artur Soboń.

Tarcze antyinflacyjne to m.in.:

obniżka stawek VAT:

do 0% VAT na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem,
do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,
do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 23%,
do 5% VAT na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,
do 8% VAT na paliwa silnikowe zamiast 23%,
akcyza:

obniżka do minimum akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną,
zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej,
dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.