Oferty sponsorowane

O podwyżkach słyszymy ostatnio na każdym kroku. Podwyżki cen prądu, gazu, wzrost cen artykułów w sklepach, galopująca inflacja. Pewnych zmian niestety nie da się zatrzymać. Zwłaszcza, że nowe stawki za energię już stały się faktem. Zobacz o ile więcej zapłacisz za prąd w 2022. A może jest szansa na obniżenie rachunków?

 Podwyżki cen prądu w 2022r. Ile więcej zapłacisz?

Jak wynika z wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki średni wzrost rachunków za energię dla statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie około 24%. Jak donoszą czytelnicy, wzrost opłat za prąd w niektórych przypadkach przekracza nawet 30%. Przeanalizujmy więc konkretny przypadek.

Gospodarstwo domowe (4-osobowe) zużywa rocznie 4,2 MWh. Gospodarstwo rozlicza się w taryfie G11, przy zasilaniu trójfazowym; sześciomiesięczny okres rozliczeniowy).

 Koszty energii w 2021r.

Cena energii czynnej: 0,064 zł x 4 200 kWh = 2 546,88 zł

Opłaty stałe:  7,26zł x 12 msc + 0,93zł x 12 msc + 12,87 zł x 12 msc =  252,72 zł

Za rok 2021 to gospodarstwo domowe zapłaciło 2 799,60 zł

 Koszty energii w 2022r.

Cena energii czynnej: 0,7523 zł x 4 200 kWh = 3 159,66 zł

Opłaty stałe:  7,91zł x 12 msc + 0,93zł x 12 msc + 16,30 zł x 12 msc =  302,12 zł

Za rok 2021 to gospodarstwo domowe zapłaciło 3 461,78 zł

Z wyliczeń wynika, że to konkretne gospodarstwo domowe zapłaci w 2022r. o 662,18 zł więcej niż w roku poprzednim, co daje podwyżkę na poziomie ok. 23,6%. Wiele wskazuje na to, że to jednak nie koniec podwyżek i ceny prądu będą sukcesywnie rosnąć w kolejnych latach. Czy możemy zatrzymać wzrost swoich rachunków za energię? Rozwiązaniem jest produkcja własnego prądu.

Własny prąd ze słońca

Coraz większą popularnością cieszą się, także w naszym regionie, instalacje fotowoltaiczne. O przejściu na produkcję własnego prądu ze słońca decyduje najczęściej nie ekologia, a ekonomia właśnie. Załóżmy, że gospodarstwo domowe, dla którego przeprowadziliśmy wyliczenia opłat za energię decyduje się na montaż instalacji PV i przechodzi na prąd ze słońca. Jakie koszty poniesie i jak zmienią się rachunki za energię?

Optymalnym rozwiązaniem dla rodziny, która zużywa aktualnie 4,2 MWh rocznie, będzie instalacja PV  o mocy 5 kWp. Koszt takiej instalacji to ok 28 tys. Odliczając dotację z programu Mój Prąd (3 tys.) oraz odliczenie podatkowe na poziomie 17% ( 4 760zł) rodzina poniosłaby koszt w wysokości 20 240zł. A jak zmienią się jej rachunki za energię? Zakładając, że instalacja w pełni zaspokoi zapotrzebowanie rodziny na energię na rachunku od dystrybutora energii pozostaną wyłącznie opłaty stałe.

Całkowity koszt roczny w 2022r. to zatem 302,12 zł.

Roczna oszczędność na rachunkach: 3 159,66 zł

Inwestycja zwraca się więc w niespełna 6,5 roku (przy założeniu, że w tym okresie ceny energii nie wzrosną – co jest bardzo mało prawdopodobne). Jeśli ceny energii będą w kolejnych latach wzrastały w podobnym tempie co obecnie, instalacja PV w pełni zwróci się w czasie krótszym niż 6 lat.

Dlaczego warto zdecydować się na własny prąd przed 31 marca?

W związku z nowelizacją ustawy o Odnawianych Źródłach Energii zmienia się system rozliczania prosumentów. Dotychczas, wszystkie osoby, które wykorzystywały energię z mikroinstalacji na własne potrzeby korzystały z systemu opustów. Nadmiar energii można było oddać do sieci i odebrać w okresie zwiększonego zapotrzebowania w stosunku 1:08 (dla PV o mocy do 10 kWp) lub 1:07 (dla PV o mocy od 10kWp do 50 kWp). Rozliczenie odbywała się zatem bezgotówkowo. Zmiany, które zostaną wprowadzone od 1. kwietnia, zakładają rozliczenie na zasadach net billingu – system handlu energią. Nadprodukowana energia będzie więc sprzedawana agregatorom po średniej cenie hurtowej z poprzedniego miesiąca. Z kolei w momentach, kiedy prosument będzie potrzebował więcej energii niż wyprodukuje jego instalacja, będzie musiał ją odkupić. System jest mniej opłacalny dla prosumenta niż rozliczenie w systemie opustów, jednak różnica ta jest raczej niewielka. Niemniej jeśli zdecydowaliśmy się na inwestycję w fotowoltaikę, warto zrealizować ją jeszcze przed 31. marca. Wszyscy prosumenci, którzy zgłoszą swoją instalację do 31.mraca otrzymują gwarancję 15 lat pozostania w aktualnie obowiązującym systemie opustów.