Szkoła kolejowa i Technikum E-Sportowe w Żywcu. Webinaria dla zainteresowanych

Szkoła kolejowa i Technikum E-Sportowe w Żywcu. Webinaria dla zainteresowanych

Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza osoby zainteresowane nauką w powstających w Żywcu technikum i szkole branżowej pierwszego stopnia o profilu kolejowym oraz technikum informatycznym o profilu e-sportowym do udziału webinariach, podczas których będzie można uzyskać szczegóły dotyczące specyfiki wspomnianych kierunków. 

Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach organizuje cyklicznie w każdy wtorek począwszy:

  • od 27.04 do 18.05 br. o godz.18.00

spotkania on-line w formie webinarium promujące rozwijane w ścisłej współpracy z PKP CARGO , PKP Intercity i PKP Polskie Linie Kolejowe kierunki kolejowe na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz istniejące już w szkole technikum informatyczne o specjalności e-sport.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału webinariach.

W celu udział w spotkaniu należy kliknąć TEN link.