Oferty sponsorowane

,,Szkoła kolejowa w Żywcu’’ prowadzi rekrutacje i poszerza obszar współpracy z kolejnymi spółkami kolejowymi.

Obecnie kolej w Polsce, pomimo czasowych zawirowań związanych z epidemią wirusa COVID-19, będzie rozwijać i rozszerzać zakres świadczonych usług transportowych. Jest planowany rozwój połączeń pasażerskich oraz towarowych, w tym połączeń międzynarodowych, uwzględniających takie węzły komunikacyjne jak: Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała czy Żywiec. Rosną również środki przeznaczone na rozwój i modernizację kolei. W związku z tym konieczna jest także wymiana pokoleniowa części personelu kolejowego, głównie maszynistów, a co za tym idzie stworzenie przez polskie koleje bardzo dogodnych warunków zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia dla procesu kształcenia młodzieży do pracy w kolejnictwie. Podjęcie współpracy na tym poziomie jest właśnie widoczne w powstającej obecnie, a jakże potrzebnej szkole w Żywcu.
Tworząca się szkoła kolejowa w Żywcu w trwającym obecnie okresie wakacji nieprzerwanie prowadzi działania organizacyjne oraz nabór do tworzonych klas. W ostatnich dniach dyrektor szkoły mgr Maciej Moc podpisał w Krakowie, w imieniu Zarządu ZDZ w Katowicach, porozumienie potwierdzające dotychczasową współpracę z Zakładem Południowym PKP Intercity S.A oraz list intencyjny o współpracy z Małopolskim Zakładem POLREGIO sp.zo.o.
Dla przyszłych uczniów szkoły ważne jest potwierdzenie przez PKP Intercity uruchomienia lojalnościowego programu stypendialnego. Będzie on również oferowany uczniom szkoły przez spółki PKP CARGO S.A oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Program będzie polegać na przyznaniu uczniowi stypendium w wysokości od 300 zł w klasie drugiej, do 450 zł w klasie piątej. W każdym kolejnym roku nauki stypendium będzie wzrastać o 50 zł. Kryteria przyznawania tego stypendium nie będą zbyt wygórowane, najważniejsze to: średnia ocen z przedmiotów ogólnych 3,0; ocen z przedmiotów zawodowych 4,0 oraz minimum zachowanie poprawne po ukończeniu pierwszej klasy. Prócz tego uczeń ubiegający się o przyznanie i kontynuacje stypendium będzie musiał posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki na określonym kierunku oraz zaliczone badania psychologiczne. Uczeń ze swej strony zobowiązany będzie w przypadku pobierania świadczenia do odpracowania w spółce, z którą podpisze umowę stypendialną, okresu minimum odpowiadającemu okresowi pobierania świadczenia.
Zdaniem dyrektora szkoły proponowany program stypendialny jest bardzo atrakcyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, gdyż prócz oferowanego im stypendium, spółki kolejowe oferują im praktycznie gwarancje zatrudnienia i ewentualnego rozwoju zawodowego po zakończeniu szkoły . Naturalnie, mając bardzo dobre wyniki w nauce, uczniowie będą mogli równocześnie korzystać ze stypendium oferowanego przez szkołę.
Jednocześnie, prócz organizowania kadry prowadzącej, planów zajęć oraz innych szczegółów dotyczących kształtów otwieranych kierunków kolejowych, żywiecka szkoła prowadzi nieprzerwanie nabór. Jak twierdzi jej dyrektor, jest o tyle skomplikowany, że dotychczasowy ZDZ w Żywcu był odbierany jako szkoła drugiej kategorii. Obecnie ma tu powstać całkowicie nowa placówka, która w przyszłości powinna cieszyć się na Żywiecczyźnie odpowiednią renomą, związaną z wysokim poziomem nauczania i dyscypliny oraz atrakcyjnością proponowanych kierunków kształcenia zawodowego, zwłaszcza szkoły kolejowej.
W tym momencie, zdaniem dyrektora, decydujące jest przekonanie młodzież do kontynuowania edukacji właśnie w tej szkole: „My, jako placówka, jesteśmy organizacyjnie i merytorycznie przygotowani na przyjęcie uczniów i moim zdaniem oferujemy młodzieży bardzo dobre warunki nauczania. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować do września i początku roku szkolnego nasze zamierzenia, i otworzyć pierwszą w naszym rejonie szkołę o charakterze kolejowym, która po pewnym czasie stanie się jedną z wizytówek naszego miasta i powiatu”.