Sport

Zawody w biegach górskich adresowane zarówno dla młodzieży i osób dorosłych. Impreza, której celem jest zdobycie Hali Rysianki (1324 m n.p.m.)

  • Impreza kończy cykl biegów pn. „Złota 50 – tka” (Za zaliczenie cyklu uznaje się udział w 3 biegach: Bieg na Pilsko, Bieg na Żar oraz Bieg na Rysiankę)
  • W ramach zawodów odbywają się także Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego w biegach górskich.

Zapisy internetowe i opłaty do dnia 31.08.2021

Wpisowe – 50zł

W ramach wpisowego zawodnicy otrzymują: pamiątkowy medal, posiłek, udział w biegach, pomiar czasu,

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Link do zgłoszeń: https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/532 oraz wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Termin płatności to 3 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.

Limit miejsc – 150 osób

Dane do przelewu: OŚRODEK PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
Konto Bankowe BS Węgierska Górka 10 8131 0005 0003 0573 3000 0010

Tytuł wpłaty: nazwa biegu, imię i nazwisko, miejscowość.

Zdjęcie: OPG WG