Wydarzenia

13 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu kwestii bezpieczeństwa na zbiornikach Jeziora Żywieckiego.

Spotkanie to było następstwem uchylenia przez Wojewodę Śląskiego uchwały Rady Powiatu w Żywcu o zakazie używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka.

Zgodnie z ustaleniami z tego spotkania Starostwo Powiatowe w Żywcu wystąpiło do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu o stałe zwodowanie łodzi ratunkowej w jednym z ośrodków nad Jeziorem Żywieckim. Równocześnie Starostwo zwróciło się z prośbą do Klubu Żeglarskiego HALNY o zorganizowanie takiego miejsca.

W dniu wczorajszym (27 sierpnia) Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Żywcu w porozumieniu z w/w Klubem Żeglarskim zwodowała ratunkową łódź motorową na zbiorniki Jeziora Żywieckiego.

Działanie to ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa odpoczywającym nad wodą.