Wydarzenia

W związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wale przy Jeziorze Żywieckim w Zarzeczu (wykonywane będą prace związane z uszczelnianiem wału) gmina Łodygowice informuje, że do 31 sierpnia br. wyłączony zostanie z użytkowania odcinek ścieżki na długości ok. 250 mb. (na poziomie przepompowni).

Z informacji przekazanych przez generalnego wykonawcę Soley Sp. z o.o. wynika, że po zakończeniu robót hydrotechnicznych ścieżka zostanie odtworzona do pierwotnego stanu do końca wakacji.

Zdjęcie: Dario Film