Dofinansowanie na przebudowę drogi Leśna w Żabnicy

Dofinansowanie na przebudowę drogi Leśna w Żabnicy
15 lipca 2021 w Hażlachu odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa pomiędzy gminą Węgierska Górka a Urzędem Marszałkowskim dotycząca dofinansowania przebudowy drogi gminnej rolniczej Leśna (etap II) w sołectwie Żabnica. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którą udało się uzyskać, to 92 250,00 zł. Wsparcie otrzymało 13 gmin z subregionu południowego, cieszymy się, że nasza gmina znalazła się wśród nich.
Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy tej drogi.

Drukuj   E-mail