Wydarzenia
Druhowie OSP Węgierska Górka brali udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa technicznego.
Podczas ćwiczeń omówiono i zrealizowano wybrane elementy akcji ratowniczej, takiej jak: metody i sposoby zabezpieczenia miejsca zdarzenia, stabilizacja pojazdu, zabezpieczenie poduszek airbag, wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.