Wydarzenia


10 czerwca 2013 roku w Węgierskiej Górce odbędzie się konkurs „NIGDY NIE ZAGINIE GÓROLSKIE GODANIE”. W godzinach od 10.00 do 13.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce odbędzie się dyktando gwary góralskiej.


CELE DYKTANDA:
 • Upowszechnianie kultury języka gwarowego i dbałość o jego zachowanie

 • Kształcenie umiejętności posługiwania się gwarą występującą na terenie naszej gminy

 • Propagowanie nawyków zdrowej rywalizacji

 • Popularyzacja idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień  uczniów

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:

Dyktando składać się będzie z dwóch części. • Pierwsza część łączyć się będzie ze znajomością gwary dorzecza Górnej Soły. Czytany tekst gwarowy będzie należało zapisać w języku gwarowym, a następnie "przetłumaczyć" na język literacki. • Druga część przeprowadzona zostanie w formie testu wiedzy, w którym uczestnicy będą mieli za zadanie napisać definicje wyrazów i zwrotów gwarowych oraz przypisać nazwy do rysunków przedstawiających regionalne narzędzia.

Test przygotowuje oraz ocenia komisja złożona ze znawców języka gwarowego

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Komisja konkursowa ocenia poprawność fonetycznego zapisu wyrazów gwarowych zgodnie z przyjętymi kryteriami. Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej maksymalnej liczby punktów.

Zgłoszenia: • Każda szkoła może wytypować do udziału w konkursie 3 uczestników.

 • Osoby dorosłe zgłaszają się bezpośrednio do siedziby Ośrodka Promocji Gminy

 • Zgłoszenie osób należy przesyłać na karcie zgłoszeniowej, załączonej do niniejszego regulaminu do Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka do dnia 29 maja 2013.  

Nagrody: • Organizatorzy dla najlepszych uczestników zapewniają dyplomy oraz nagrody.

 • Tytuł „MISTRZ GWAROWY” przyznany zostanie uczestnikom, którzy napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób tytuł i nagrody otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów.

Pozostałe zasady: • Uczestnikom konkursu towarzyszą opiekunowie szkół wyznaczeni przez dyrekcję szkoły.

 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).

 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

 • Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie książki Pana Stanisława Ficonia„Godomy po nasymu. Wyrazy i zwroty gwarowe dorzecza górnej Soły na przykładzie mieszkańców Cięciny i okolic”.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu konkursu.

Przebieg konkursu 10.06.2013:

Godz. 10:00 - 11:00 uczniowie szkół podstawowych

11:00 - 12.00 uczniowie szkół gimnazjalnych

12:00 - 13.00 kategoria: dorosłych


Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi


14 czerwca o godz. 17.00


w Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce.


Źródło: OPG Węgierska Górka


książka