Wydarzenia

To hasło akcji profilaktycznej, która odbyła się w zespole szkolno-przedszkolnym w Juszczynie. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W działania zaangażował się WORD z Bielska Białej oraz Fundacja K2 z Żywca. Nie imprezie nie zabrakło również żywieckich policjantów, którzy przygotowali dla uczestników mnóstwo atrakcji. Były prelekcje, warsztaty, nagrody i prezenty. Tradycyjnie, w działaniach mundurowych wspierał Sznupek – maskotka śląskiej policji.

Dzisiaj w zespole szkolno-przedszkolnym w Juszczynie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Raz, dwa, trzy bądź bezpieczny i TY!” i dotyczyło w głównej mierze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Bielska -Białej, Fundacja K2 z Żywca oraz żywieccy policjanci. Odbiorcami ważnych treści były dzieci i młodzież ucząca się w szkole.

Po uroczystym rozpoczęciu imprezy, uczniowie zostali podzielenie na grupy, które cyklicznie zmieniały się, tak aby każdy mógł skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. Odbiorcy mieli możliwość dowiedzieć się jak działa symulator zderzeń oraz w jaki sposób udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Z kolei policjanci przygotowali dla uczniów prelekcję dotyczącą bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Dla każdej grupy przewidziano również konkurs wiedzy z nagrodami z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby przybliżyć uczniom przepisy ruchu drogowego w praktyce policjanci korzystali z miasteczka ruchu drogowego, które specjalnie na tę okazję przygotowali organizatorzy. Dla najmłodszych ogromną niespodzianką były odwiedziny pluszowego przyjaciela dzieci „Sznupka". Na koniec każdy uczeń otrzymał odblaskową opaskę lub zawieszkę, a policjanci podkreślali, jak ważne dla własnego bezpieczeństwa jest ich noszenie szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym.