Wydarzenia
W ostatnich dniach Strażnicy SSR Żywiec otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących uwięzionych ryb przy zbiorniku zaporowym Tresna.
Bezpośrednio przy zbiorniku zaporowym Tresna zostały uwięzione ryby, które z powodu obniżającego poziomu wody zostały odcięte. 
Strażnicy SRR poinformowali użytkownika rybackiego PZW Bielsko-Biała informując o całym zdarzeniu, po zatwierdzeniu działań przenoszenia ryb poinformowano także Państwową Straż Rybacką w Katowicach. W przeciągu pół godziny na miejscu było już 15 strażników SSR Żywiec uzbrojonych w wiaderka, podbieraki i piły motorowe, gdyż w niektórych częściach zbiornika strażnicy musieli wycinać lód, aby móc wpuszczać ryby. Warunki były ekstremalnie ciężkie, strome podejścia i śliska nawierzchnia spowodowały, że strażnicy pracowali do zapadnięcia ciemności. Wszystkie ryby udało się przenieść z powrotem do macierzystego zbiornika. 
Zdjęcie: SSR Żywiec