Wydarzenia
Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz organizował 19 listopada br. w Juszczynie akcję krwiodawstwa. 

Podczas akcji zarejestrowały się 24 osoby, 22 oddały krew. Łącznie zebrano 9,9 l krwi. 

 
Akcja w Juszczynie idealnie wpisuje się w ogólnopolskie obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, w tym roku obchodzone 22-26 listopada.
Podczas akcji wręczono członkowi klubu Rafałowi Rafalskiemu legitymację- Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.