Uwaga, utrudnienia drogowe w Lalikach

Uwaga, utrudnienia drogowe w Lalikach

W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku od km 11+320 do KM 12+041 w miejscowości Laliki wykonawca poinformował, iż w związku z dalszą degradacją drogi w dniu 14.09 od godziny 9.00 w/w odcinek zostanie zamknięty.

Decyzja ta jest motywowana złym stanem korpusu drogowego DW 943 na przedmiotowym odcinku, który wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, możliwość wystąpienia szkód materialnych, a nawet zagrożenia zdrowia i życia osób poruszających się po niej. Na czas prowadzonych prac zalecane są objazdy.

Wykonawcą robót jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.


Drukuj   E-mail