18 czerwca
2024
Wydarzenia

W dniu 5 czerwca br. odbył się V Rajd Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych z metą w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu w Filii w Lasie. Organizatorami Rajdu byli Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu wraz z Beskidzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.


Celem Rajdu było promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zachęcenie do poznawania piękna krajobrazu swojej "Małej Ojczyzny", integracja uczestników poprzez wspólne gry i zabawy sprawnościowe, poznawanie szkolnych schronisk w swojej najbliższej okolicy. W Rajdzie wzięło udział ponad 60 dzieci. Dla uczestników zostały przygotowane liczne  upominki, a także wiele atrakcji m. in. konkurs wiedzy o regionie, gry edukacyjne i ekologiczne, zabawy sprawnościowe. Wśród osób, które zaszczyciły Rajd swoją obecnością znaleźli się m. in. Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek, Wójt Gminy Ślemień Jarosław Krzak, Radna Rady Powiatu w Żywcu Gabriela Kolonko. Szczególne podziękowania składamy Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu – p. Hubertowi Słonce-Walaszek za gościnne przyjęcie i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia.