Wydarzenia

 W Juszczynie, w dolnej części miejscowości, została zamontowana budka dla ptaków przypominająca fotoradar. Jest to tymczasowa instalacja, mająca na celu promocję bezpieczeństwa drogowego na Żywiecczyźnie, a w szczególności budowy chodników w Gminie Radziechowy-Wieprz.

 Inicjatorem akcji jest Marcin Twardysko, dziennikarz i działacz społeczny, kandydat Nowej Lewicy do Rady Powiatu Żywieckiego, startujący z 3 miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu 5 (Gmina Radziechowy-Wieprz oraz Węgierska Górka). Podobne happeningi w ostatnich czasach odbywają się w wielu miejscach w Polsce. Mieszkańcy tego typu działaniami zwracają uwagę na problem bezpieczeństwa drogowego.

 Jak podkreśla inicjator, w akcji nie chodzi o to, aby stawiać fotoradary przy drogach ale właśnie o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa drogowego. Sieć chodników, budowa przejść dla pieszych oraz odpowiednie oznaczenia drogowe w Gminie Radziechowy-Wieprz wymagają inwestowania oraz szybkich działań. Bezpieczeństwo drogowe to priorytet.

 Już 24 marca w Węgierskiej-Górce oraz w Juszczynie odbędzie się spotkanie wyborcze Marcina Twardysko z gościnnym udziałem wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego. Będzie to okazja aby mieszkańcy mogli poznać szczegółowy program oraz poznać kandydata. Więcej informacji dotyczących wydarzenia oraz programu można znaleźć za pośrednictwem oficjalnych profili społecznościowych kandydata.

 Materiał KKW Koalicja Obywatelska