Wydarzenia

Na terenie Gminy Węgierska Górka szczepienia przeprowadza: Praktyka Grupowa Lekarzy s.c. „SCAPULA” - 34-350 Węgierska Górka, ul. Wyzwolenia 5, Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” Sp. z o.o. -  34-350 Węgierska Górka, ul. Kościuszki 8.

Gmina Węgierska Górka zapewnia bezpłatny transport (dowóz) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień:

  • Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie „R” lub „N” lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego dowozu do punktu szczepień prosimy o zapisywanie się u koordynatora gminnego w Ośrodku Promocji Gminy, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a najlepiej niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia. 

Zgłoszenia zarejestrowanych mieszkańców będą przyjmowane pod numerami telefonu: 532 179 791 lub 338 642 187 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jak możesz się zarejestrować na szczepienie?

  • zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989(dla osób telefonujących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: 22 62 62 989)
  • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na gov.pl,
  • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień – Praktyka Grupowa Lekarzy s.c. „SCAPULA” w Węgierskiej Górce 338 641 516, 338 641 517 oraz Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” sp. z o.o. w Węgierskiej Górce pod nr tel. 33 8641 515, lub
  • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

Informacja dot. transportu na szczepienia przeciwko COVID-19