Wojewoda Śląski uchylił decyzję gminy Radziechowy-Wieprz o przyjęciu Karty Praw Rodzin

Wojewoda Śląski uchylił decyzję gminy Radziechowy-Wieprz o przyjęciu Karty Praw Rodzin

Decyzja Wojewody Śląskiego może wydawać się zaskakująca – Jarosław Wieczorek związany z PiS unieważnił uchwałę gminy Radziechowy-Wieprz przyjmującą samorządową Kartę Praw Rodziny.

Decyzja wojewody uzasadniana jest zasadą legalizmu - rada gminy może działać tylko w ramach prawa i podejmować tylko takie decyzje, na jakie prawo jej pozwala. Niestety o decyzji wojewody nie znajdujemy więcej informacji ani w BIP Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ani na stronie internetowej Gminy Radziechowy-Wieprz. O decyzji wojewody poinformowano podczas Sesji Rady Gminy w dniu 11 września. Jak poinformował przewodniczący Rady Gminy Jacek Świniański:

„21 lipca przyjęliśmy jednogłośnie samorządową kartę praw rodziny. Państwo wiecie, dostaliście informację, że wojewoda śląski stwierdził nieważność tej uchwały w całości. Proszę państwa, pokrótce powiem, że stwierdził, że my, jako rada gminy nie mamy podstaw prawnych do tego, żeby taką uchwałę przyjmować. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, to możemy na ten temat dyskutować. Wiele mamy zastrzeżeń, prawo jest prawem, a prawo naturalne jest prawem naturalnym i każde ludzkie prawo, które będzie niezgodne z prawem naturalnym, to tak się to kiedyś na wszystkich nas zemści”.
Jednocześnie decyzja Radnych Rady Gminy Radziechowy Wieprz spotkała się z aprobatą Oddziału Górali Żywieckich Związku Pohalan, który zwrócił się z wnioskiem do Gmin w powiecie żywieckim o przyjęcie karty. 8 sierpnia organizacja skierowała do rady gminy list, w którym czytamy:
„Decyzja [o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodziny – przyp. red.] stanowi ważny akt obywatelskiej odwagi w sytuacji, gdy niektóre lokalne media w sposób wielce tendencyjny i kontrowersyjny próbują dyskredytować akcje służące poszanowaniu rodziny i obronie jej przed zmasowanymi atakami środowisk lewackich i neomarksistowskich. Tym większe uznanie dla państwa z naszej strony, że jako pierwsi w powiecie żywieckim daliśmy przykład, że samorząd jeśli ma służyć ludziom, powinien z powagą i odwagą odnosić się do fundamentalnej zasady życia społecznego i rodzinnego. Ostatnie zdarzenia na jednym koncercie w Żywcu pokazują, że i u nas na Żywiecczyźnie istnieją realne zagrożenia dla normalnego funkcjonowania rodziny. Postawa przewodniczącego, wójta i radnych jest znakiem nadziei, że znajdą się w naszym powiecie kolejni sprawiedliwi, którym bliskie jest nauczanie świętego Jana Pawła II na temat rodziny nie tylko w słownych deklaracjach, ale i w praktycznym działaniu i czynie.”.

„Następna rada za trzy lata pewnie będzie tęczowa, trzeba się do tego przygotować” – skwitował jeden z radnych na końcu obrad, zauważając wcześniej, że środowiska LGBT potrafia wyciągnąć taką „śmieszną” uchwałę nawet w takiej – jak to określił radny – „śmiesznej” gminie jak Radziechowy Wieprz i wywołać wokół niej „hejt” .