Wydarzenia

Wczoraj odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jednym z ważnych aspektów tych wyborów jest frekwencja, czyli procentowa liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu. W powiecie żywieckim frekwencja wyniosła 40,82%, co jest relatywnie niskim wynikiem.

Liczba kart ważnych, która została oddana w powiecie żywieckim, wyniosła 48 025. Oznacza to, że ponad 48 000 osób zdecydowało się wziąć udział w głosowaniu i wyrazić swoje preferencje wyborcze. Jednakże, w porównaniu do liczby wszystkich uprawnionych do głosowania, która wyniosła 117 663 osoby, możemy zauważyć, że wielu obywateli zrezygnowało z udziału w tej ważnej demokratycznej procedurze.

Warto również zwrócić uwagę na to, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego w powiecie żywieckim przewagę uzyskał komitet Prawo i Sprawiedliwość. To dowodzi, że mieszkańcy tego regionu wyrazili poparcie dla partii politycznej, która zyskała najwięcej głosów.

Wyniki głosowania na komitety