Wydarzenia

Końcem września w gminie Gilowice odbędą się zebrania wiejskie. Podjęte zostaną uchwały m.in w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego. 

26 września 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gilowice.

Tematyka zebrania:

1)   Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. 

2)   Informacja Wójta o bieżących sprawach gminy.

3)   Dyskusja i wolne wnioski.

26 września 2021 r. o godz. 12:00 w Domu Ludowym w Rychwałdzie odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Rychwałd.

Tematyka zebrania:

1)   Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. 

2)   Informacja Wójta o bieżących inwestycjach gminy.

Zebranie odbędzie z zachowaniem wytycznych Ministra Zdrowia, w związku z panującym COVID – 19 ( w szczególności środków ostrożności w postaci dezynfekcji sali, zastosowanie bezpiecznej odległości ( dystans społeczny ) oraz obowiązek zakrywania ust i nosa