22, 23 i 24 listopada 2013 roku, zawsze o godzinie 18:00 w Miejskim Centrum Kultury odbywało się kolejne interesujące wydarzenie kulturalne w naszym mieście.
Zapraszamy do podróży w świat przywództwa. Oto przez pięć kolejnych tygodni poznawać będziemy zagadnienie tak zwanego coachingu. To temat można rzec, z wysokiej półki i zarezerwowany być może tylko i wyłącznie dla środowiska sportowego. Niemniej, kiedy czytelnik przekona się czytając to, co przygotowaliśmy, dojdzie do wniosku, że to może dotyczyć każdego człowieka.
Czy wiecie jak długo funkcjonuje w Żywcu Zawodowa Straż Pożarna? Powstała ona w naszym mieście 1 stycznia 1968 roku, a jej utworzenie zakończyło istnienie Pogotowia Zawodowego, działającego od roku 1952. Pierwszym komendantem ZSP został podporucznik pożarnictwa Czesław Pruski. Dowództwo stanowiła Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, w której zatrudnionych było osiem osób. Strażnica mieściła się przy ulicy Kościuszki w Żywcu, a obsadę oddziału bojowego stanowiło 17 strażaków, którzy pracowali na dwie zmiany. W pierwszym roku działalności strażacy odnotowali 101 pożarów. W roku 1972 podwyższono kategorię ZSP do trzeciej, zwiększono liczbę etatów oraz utworzono trzecią zmianę.
Sprawa odwołania starosty żywieckiego rozpoczęła się podczas sesji 30 września 2013 roku. Dziesięciu radnych powiatowych złożyło wniosek o usunięcie ze stanowiska starosty Andrzeja Zielińskiego oraz całego Zarządu Powiatu (odwołani zostaliby także wicestarosta Andrzej Kalata oraz członkowie zarządu: Marek Kuniec, Tadeusz Pytel i Jan Witkowski). Pod wnioskiem podpisali się: Franciszek Dybek, Daniel Cielas, Tomasz Haczek, Stanisław Kucharczyk, Robert Karpeta, Jerzy Kliś, Robert Kolanko, Piotr Kufel, Józef Stopka, Józef Worek. Radni zarzucili staroście oraz zarządowi m.in. nieinformowanie w sprawach ważnych dla powiatu, lekceważące odpowiedzi na ich interpelację, zły stan dróg w powiecie, nieograniczanie kosztów w administracji, co z tym związane - złe zarządzanie majątkiem powiatu,a przede wszystkim, co ważne dla mieszkańców powiatu, brak postępów w sprawie budowy nowego szpitala. Do odwołania starosty mogłoby dojść gdyby za zmianami opowiedziało się co najmniej 17 z 27 radnych.
Towarzystwo Naukowe Żywieckie zaprasza na bezpłatne fakultety z historii sztuki. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 16.00-16.45,w siedzibie TNŻ (I piętro, sala wykładowa, ul. Zamkowa 2). Spotkania dedykowane są wszystkim pasjonatom sztuki, szczególnie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Już w grudniu tego roku zostanie otwarta ścianka wspinaczkowa w Rajczy. W najbliższych dniach odbędzie się odbiór techniczny oraz przeprowadzone zostaną wszystkie szkolenia dla instruktorów.
Organizatorzy Szlachetnej Paczki poszukują darczyńców, którzy stworzą paczkę dla rodzin zakwalifikowanych do projektu. Jak mówią inicjatorzy akcji: "Połącz biednych i bogatych. Daj komuś promyk nadziei".
Kładka na dworcu kolejowym w Żywcu doczekała się wreszcie remontu?
Miejskie Centrum Kultury organizuje ciekawe wydarzenie dla najmłodszych lecz nie tylko. Wędrowny Teatr Lalkowy z Wrocławia wystawi sztukę pt. "Prawdziwa Historia Świętego Mikołaja" na sali widowiskowej MCK. Spektakl odbędzie się 6 grudnia br. o godzinie 17.00.
Z odpowiedzi Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie linii kolejowej nr 97 relacji Żywiec-Sucha Beskidzka dowiadujemy się, że po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie rozkładu jazdy na 397 formularzy  wpłynęło zaledwie  26 wniosków. Należy przypomnieć, że w przeciągu kilkunastu lat artykułowane były i są nadal liczne wnioski o przywrócenie ruchu kolejowego na linii 97. Inicjatorami wniosków są zarówno parlamentarzyści, władze lokalne jak i osoby fizyczne. Niestety wszystkie wnioski spotykają się z biernością władz województw.
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce organizuje ciekawe wydarzenie. 15 grudnia 2013 roku na rynku w Milówce zorganizowany zostanie Kiermasz Rękodzieła Artystycznego. Organizatorzy wydarzenia zapraszają do zgłaszania swoich prac rękodzielniczych. Wszystkie osoby zainteresowane wystawieniem swoich prac proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kulturyw Milówce.
8 grudnia od godziny 17 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zaprasza na koncert i aukcję charytatywną. Wydarzenie to odbędzie się w Sali Lustrzanej pałacu Habsburgów. Wystąpi Miejska Orkiestra Kameralna pod dyrekcja Józefa Łanowskiego, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9, oraz Pary taneczne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej. Odbędzie się również wystawa prac fotograficznych przygotowana przez uczestników grupy integracyjnej Stowarzyszenia pt.: "Dziewczynka z zapałkami". Zapraszamy!