Jak już wspominaliśmy na naszych łamach - samorządowcy podejmują różnorodne próby walki ze smogiem, by zadbać o nasze zdrowie. Troskę o mieszkańców Śląska wykazał również marszałek województwa śląskiego - Wojciech Saługa, który zadecydował o tym, że pociągi w naszym województwie w razie wystąpienia smogu będą woziły pasażerów za darmo!
Coraz częściej na ulicach większych miast widać pieszych, którzy przywdziewają maseczki antypyłowe i antysmogowe. To „moda” z konieczności - przy tak dużych przekroczeniach stężeń zanieczyszczeń w powietrzu lepiej nie wychodzić z domu i nie wietrzyć mieszkań. Ale niewielu może sobie pozwolić na ten „komfort”. Sprawdzaliśmy, czy w Żywcu da się kupić odpowiednio chroniące przed smogiem maski? Czy jest zainteresowanie?
Skrzyżowanie alei Piłsudskiego z ulicą Południową w Żywcu jest jednym z najbardziej kolizyjnych miejsc w mieście. Szansą na poprawę obecnej sytuacji jest zamontowanie wyświetlacza radarowego pokazującego rzeczywistą prędkość.
Kilka dni temu w lokalnych mediach głośno stało się o wygaszeniu szkoły nr 9 w Żywcu Podlesiu, związanym z reformą oświaty, która od wczoraj stała się faktem. O szkołę zamierzają jednak walczyć mieszkańcy Podlesia i konsekwentnie podejmują działania, mające na celu uratowanie placówki.
Wójt Gminy Koszarawa zaprasza do tamtejszego ośrodka kultury na godzinę 17.00, dnia 11 stycznia 2017.
Żywiecki Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomiczny realizuje dwuletni program realizowany ze środków PO WER, na zasadach Programu Erasmus, w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Główny Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że 2515 losowo wybranych domostw na terenie województwa śląskiego odwiedzą ankieterzy tej instytucji.
Na torach Żywiecczyzny pojawią się nowe pociągi Kolei Śląskich. Przewoźnik zakupi cztery składy.
Ulica Prymasa Wyszyńskiego przebiegająca przez Cisiec jest bardzo niebezpieczna, ze względu na popełniane na niej przez kierowców wykroczenia. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy i władze gminy Węgierska Górka wnioskują o zainstalowanie w tym miejscu fotoradaru, który poprawiłby bezpieczeństwo, zarówno mieszkańców, jak i kierowców oraz innych uczestników ruchu. Dotychczas starania te były bezskuteczne, jest jednak duża szansa, że fotoradar zostanie jednak zamontowany.
2 stycznia br. nastąpiło przekazanie palcu budowy inwestycji dotyczącej poprawy infrastruktury drogowej przy skręcie na Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz. Należy przypomnieć, że w/w inwestycja od wielu lat była konieczna z uwagi na Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną obejmującą obszar Gminy Radziechowy-Wieprz i funkcjonujące w niej zakłady. O sprawie pisaliśmy kilka miesięcy temu TU. 
Po kilku tygodniach pojawiła się reakcja medialna na apel Burmistrza Żywca, Antoniego Szlagora, do władz gmin Żywiecczyzny w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza.
Decyzją Rady Ministrów powiększona zostanie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wieprzu, z 8 hektarów na 30.