Interesuje Cię praca w pomocy społecznej.
Chcesz wiedzieć, jakie organizacje Żywiecczyzny otrzymają dotacje na swoją działalność? Władze Starostwa Powiatowego z Żywcu rozstrzygnęły otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy „obejścia Węgierskiej Górki”.
Najbardziej aktualnym tematem bieżącej zimy nie jest niestety to, że jest ona śnieżna i mroźna - w przeciwieństwie do tych z kilku ostatnich lat, lecz smog, który panuje nad regionem i jak wynika z informacji lekarzy, sprowadza coraz więcej osób na szpitalne oddziały. W związku z powyższym, w Żywcu odbędzie się konferencja, podczas której omawiane będą rozwiązania pomocne w walce ze smogiem.
Stopa bezrobocia w kraju, mimo tego że wzrosła nieznacznie w porównaniu z grudniem, i tak jest najmniejsza od kilkudziesięciu lat. Jak jest w powiecie żywieckim?
Na placu budowy nowego przedszkola w żywieckiej dzielnicy Zabłocie widać duże postępy w pracach.
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje o zadaniach, jakie będą realizowane w latach 2017 i 2018, w ramach programu „INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”, w ramach projektu o nazwie „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”.
Urząd Gminy w Łodygowicach od ponad roku wnioskował o postawienie wiat na stacji kolejowej w Łodygowicach Dolnych oraz Górnych. Korespondencja prowadzona z PKP S.A doprowadziła do tego, że końcem 2016 roku na peronie w Łodygowicach Dolnych postawione zostały nowe wiaty dla podróżnych. 
Starostwo Powiatowe w Żywcu zorganizowało dziś, w swojej siedzibie, konferencję prasową. Powodem i przyczynkiem był zakończony drugi rok kadencji tego ciała samorządowego. Starosta Andrzej Kalata, wraz ze współpracownikami, przedstawili niektóre aspekty swojej dotychczasowej działalności. Wiodącymi tematami były dziedziny przynależne polityce starostwa, czyli: służba zdrowia, oświata, drogownictwo.
Gminy w województwie śląskim nieskutecznie działały na rzecz ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych - tak wynika z oceny Najwyższej Izby Kontroli. Działania podejmowane w tym zakresie były zbyt powolne, a ich skala ograniczona. Wśród jednostek kontrolowanych były Urząd Miejski oraz Straż Miejska w Żywcu.
Rocznie smog zabija w Polsce 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym. Jak powszechnie wiadomo - w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Grupa Żywczan postanowiła walczyć z tym problemem w naszym mieście i wystosowała petycję do burmistrza Żywca - Antoniego Szlagora.
Budżet miasta Żywca na rok 2017 wynosi ponad 145 mln złotych wydatków i nieco więcej przychodów. Na co zostaną wydane środki?