Już w kwietniu odbędą się Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości.
Z danych Pracuj.pl wynika, że trzy najaktywniejsze na Śląsku branże, biorąc pod uwagę liczbę opublikowanych w zeszłym roku ogłoszeń o pracę, to: handel i sprzedaż, przemysł ciężki oraz bankowość/ finanse/ ubezpieczenia. Największy wzrost zapotrzebowania na pracowników zanotowano w przemyśle lekkim i wyniósł on 14%. Istotne wzrosty zaobserwowano także w branży transport i logistyka oraz w przemyśle ciężkim.
7 marca ruszył nabór zgłoszeń do programu „Decydujesz, pomagamy”. Każda organizacja pozarządowa oraz grupa nieformalna w województwie śląskim może zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów, które do tej pory nie miały szansy zostać wcielone w życie.
Lipowa znalazła się ostatnio w gronie 10 wsi w woj. śląskim, w której warto zamieszkać. Trafić do niej z drogi S69 nie jest jednak tak prosto. Dzięki interwencji Wójta Gminy Lipowa - Jana Góry niebawem ulegnie to zmianie.
Czy Straż Miejska w Żywcu jest potrzebna? To pytanie wzbudza wśród mieszkańców Żywca wiele kontrowersji. Jak jest w rzeczywistości? Ile interwencji w miesiącu podejmują Strażnicy? Jaki charakter mają te akcje i wreszcie jakie wpływy do budżetu Miasta przynosi ta instytucja w przeciągu miesiąca?
W ostatnich dniach z placu budowy nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu zniknęli nie tylko pracownicy, ale także cały sprzęt i zaplecze. Czy to zakończenie jednego z etapów prac? Czy dzieje się coś złego i inwestycja jest zagrożona?
3 marca br. o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym w Żywcu miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A., Stowarzyszeniem "Kolej Beskidzka" oraz przedstawicielami 7 samorządów lokalnych, dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla "rewitalizacji linii kolejowej nr 97 Żywiec - Sucha Beskidzka".
Przebudowa mostu nad Sołą wraz z budową obwodnicy w ciągu trasy DW 945 to inwestycja, która utkwi w głowach mieszkańców Żywiecczyzny na długo. Na szczęście od kilku miesięcy cieszymy się z nowego mostu i drogi. Czy jednak wykonawca poniesie konsekwencje niedotrzymania warunków umowy, w wyniku których budowa przedłużyła się niemal o rok i zapłaci karę?
Emperia Holding do której należy 327 sklepów sieci Stokrotka w całej Polsce, w Żywcu znajduje się jeden obiekt spółki, może mieć zaległość podatkową w wysokości 182,27 mln zł wraz z odsetkami. Firma będzie chciała jednak podważyć tę decyzję.
24 lutego w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii odbyło się spotkanie z partnerem holenderskim – firmą RDH Architekci & Urbaniści, na którym zaprezentowano finalną wersję Koncepcji Rozwoju Gmin Powiatu Żywieckiego.
Pożary traw to niestety wciąż aktualny problem na Żywiecczyźnie. W celu jego rozwiązania w gminie Żywiec, burmistrz zaapelował do właścicieli gruntów na Grojcu o wykoszenie nieużytków.
Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do korzystania z bezpłatnego punktu doradczego prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ.