Szpital Żywiec otrzymał zgodę NFZ na otwarcie refundowanej Poradni Nefrologicznej, która rozpocznie działalność 10 października!
Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało o otrzymaniu dotacji na realizację zadania pn. „ Zakup ambulansu z wyposażeniem dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego na potrzeby Ratownictwa Medycznego w Żywcu Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Żeromskiego 7”.
29 września 2023 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.
W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczna (KSSE) oraz Urząd Miasta Jaworzna, spółka ElectroMobility Poland SA (EMP) zostanie właścicielem działki o powierzchni 117 ha. zlokalizowanej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Tym samym spółka realizująca projekt polskiej marki samochodów elektrycznych Izera zostaje pierwszym inwestorem na terenie JOG-u. Sprawne i efektywne działanie miasta Jaworzno i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoliło na szybkie przeprowadzenie przetargu zaledwie dwa miesiące po zakończeniu działań przygotowawczych.
Pociągiem REGIO "Pilsko" bezpośrednio z Żywca do Krakowa, a z Suchej Beskidzkiej w kierunku Bielska-Białej i Katowic można dojechać w każdą niedzielę. Teraz już bez utrudnień.
Konsorcjum firm odpowiedzialne za budowę tzw. Obejścia Węgierskiej Górki podpisało 29 września br. aneks do umowy, którego przedmiotem jest przesuniecie terminu realizacji budowy. 
Od września bieżącego roku mieszkańcy Gminy Gilowice mogą korzystać z autobusów MZK, które dojeżdżają do centrum Gilowic. Dodatkowo pasażerowie będą mieli możliwość zakupu biletów w tej miejscowości. 
Poważne uszkodzenie przepustu drogowego w Zarzeczu w gminie Łodygowice spowoduje przerwanie prac przy drodze ale i zwiększy całkowity koszt inwestycji. Zarządca drogi - Starostwo Powiatowe w Żywcu - prosi o wyrozumiałość.
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1444S w miejscowości Rycerka Górna.
Dzisiaj ogłoszono wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej turze dofinansowanie w łącznej wysokości przekraczającej 1,8 mld zł otrzyma ponad 3200 samorządowych inwestycji. Jakie zabytki w powiecie żywieckim otrzymają dofinansowanie? 
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Żywieckiego, na którym dyskutowano o trudnościach w finansowaniu działalności Nowego Szpitala w Żywcu. Pomimo możliwości dalszego rozwoju usług w Nowym Szpitalu największym wyzwaniem pozostaje otrzymywanie z NFZ bieżących płatności za wykonane usługi.