Wykonano już połowę robót związanych z przebudową DW 948. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2021 roku, a jej zakończenie planowane jest na 31 października roku przyszłego.
Zostały wręczone promesy przedstawicielom organizacji pozarządowych z naszego regionu uczestniczących w kolejnej edycji programu aktywizacji seniorów „Aktywni+".
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje w Częstochowie spotkanie na temat "Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju?". Trwają zapisy.
W związku z przebudową mostu na ul. Brzozowej w Biernej  zamknięty zostanie ruch na okres ok. 3 miesięcy.
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o planowanej zmianie organizacji ruchu związanej z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec - Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec.”
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała najnowsze informacje i zdjęcia dotyczące jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na Żywiecczyźnie - budowy "obejścia Węgierskiej Górki".
Od 1 maja podróżni mają do dyspozycji drugi nowy peron na stacji Czechowice-Dziedzice. Dojście zapewnia bezpieczne przejście pod torami z windami. Działania realizowane są przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach inwestycji na węźle czechowickim, która za 1,4 mld zł poprawia warunki podróży i przewozu towarów. Dofinansowanie zapewnione jest z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę".
W Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu w dniu 28 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne, które miały na celu omówienie projektu zagospodarowania terenów Łęgów w Wieprzu oraz terenu znajdującego się za budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej.
Trwa realizacja inwestycji „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec - Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec.”
Ponad dwuletni projekt Nowa Praca z KSSE już za nami. 
Nowoczesne zabawki, w pełni bezpieczne podłoże i trwałe elementy zapewnią dobrą zabawę dla najmłodszych. 
Trwają prace końcowe związane z budową mostu w ciągu ulicy mjr. K. Czarkowskiego w Ciścu (most Junacki).