Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podejmuje szereg działań, które mają umacniać i rozwijać polski biznes. Przed nimi jednak coś zupełnie nowego, ponieważ tym razem szykuje się współpraca polskich stref z Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH.
Wkrótce rozpoczną się ważne inwestycje drogowe w gminie Węgierska Górka. Oddano plac budowy pod realizację przebudowy drogi pomiędzy Węgierską Górką i Żabnicą. 
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że od dnia 21 czerwca Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu rozpoczyna przekazywanie placów budowy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa sieci dróg Powiatu Żywieckiego” realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
22 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie  mostu w ciągu ul. mjr. K. Czarkowskiego w Ciścu.
Podpisano umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” z gminami Subregionu Południowego. Symboliczne czeki wręczono w Muzeum Miejskim w Żywcu – Stary Zamek.
Lada dzień zostanie rozpoczęty remont drogi powiatowej w Żywcu na ulicy Leśnianka. 
Powiat Żywiecki realizuje budowę nowoczesnej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”.
W gminie Jeleśnia pojawiła się dodatkowa atrakcja, tym razem dla najmłodszych. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który przeszedł termomodernizację, dzięki staraniom władz powiatu żywieckiego i ich konsekwentnemu działaniu.
Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Krystyną Janik w dniu wczorajszym podpisała umowę z Wykonawcą.
Krótsze podróże na kolejnych trasach, więcej miast z dostępem do kolei i coraz wyższy komfort podróżowania – to tylko część zmian, jakie czekają na pasażerów wraz z wprowadzeniem wakacyjnej korekty rozkładu jazdy pociągów, która zacznie obowiązywać od 11 czerwca 2023 r.
Gmina Łodygowice zakończyła prace związane z wymianą starych płyt chodnikowych na kostkę brukową na placu przed wejściem do szkoły w Zarzeczu.