Dzisiaj Stanisław Kucharczyk - Wicestarosta Żywiecki poinformował o tym, że dzięki staraniom samorządów Żywiecczyzny uwzględniono w działaniach priorytetowych dofinansowanie w kwocie 40 milionów euro na zagospodarowanie brzegów Jeziora Żywieckiego.
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 20 lipca 2022 r. podjęli uchwałę nr VI/45/8/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.
Powiat Żywiecki zakończył kolejną ważną inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz.
1 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia z Arabii Saudyjskiej. Delegacja zainteresowana była wymianą doświadczeń z Parterem Publicznym pierwszego kompleksowego projektu PPP w Polsce w zakresie ochrony zdrowia.
Malownicza Gmina Lipowa już dziś przygotowuje fanów dwóch rowerowych kółek, do atrakcji, jaka w najbliższych tygodniach zostanie oddana do użytku!
Zarząd Dróg Wojewódzkich opublikował zamówienie na opracowanie koncepcji przebudowy dwóch skrzyżowań na Żywiecczyźnie. 
Na drodze powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Żywcu usunięto szyny z drogi, które jeszcze do lat 90-tych obsługiwały suwnicę z materiałami przeładunkowymi zakładu Fabryki "Śrub".
Za nami pierwsze zakończone inwestycje drogowe w gminie Łodygowice w tym roku.
W związku z otrzymaniem informacji na temat postawienia wolnostojących reklam jednej z sieci handlowych obok ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, zwróciłem się do właściciela obiektu z prośbą o ich usunięcie. W mojej ocenie są one niezgodne z estetyką miejsca - poinformował burmistrz Antoni Szlagor. 
Dobiega końca realizacja inwestycji związana z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu.
W ramach konkursu "Atrakcyjna przestrzeń publiczna " LGD Żywiecki Raj, Stowarzyszenie Aktywne Beskidy otrzymało dotacje na stworzenie placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną przy boisku LKS Jeleśnia.
Beskid Żywiec rozpoczął realizację inwestycji  obejmującej budowę hali przyjęcia i czasowego magazynowania odpadów, o powierzchni użytkowej ok. 815m2,  na terenie istniejącego kompleksu instalacji przetwarzania odpadów zakładu  BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. przy ul. Kabaty. Dobudowa hali realizowana jest od strony zachodniej istniejącej sortowni.