Najnowsze

Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców

Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Zarządu Województwa Śląskiego i zwiększyła o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) dotację skierowaną dla przedsiębiorców, dostępną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców

Nowe przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem

Jak poinformował Stanisław Kucharczyk na wniosek Rady Sołeckiej i sołtysa Michała Kubieńca i radnego Łodygowic Filipa Szymika ze środków Powiatu Żywieckiego zlecono projekt organizacji ruchu i wykonano nowe przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oznakowaniem na drodze powiatowej ul. Królowej Jadwigii w Łodygowicach - rejon dawnego Meblodexu.

Nowe przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem

Zdalna szkoła w gminie Ślemień

Gmina Ślemień 24 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zdalna szkoła w gminie Ślemień
Image