Powiat Żywiecki przystąpił w 2022 roku do realizacji programu “Wyrównywanie różnic między regionami III”. W ramach tego programu zostały złożone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  cztery projekty na zakup środków transportu służących do przewozu osób z niepełnosprawnościami do różnego rodzaju placówek rehabilitacyjnych na Żywiecczyźnie oraz na zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej poprzez zapobieganie degradacji istniejącej infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej.
Zakończono budowę chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku S1 (dołączenie do chodnika prowadzącego od drogi S1).
620 tysięcy złotych trafi w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu, w ramach dofinansowania z czterech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy czterech funduszy we wspieraniu ochrony lasów przed zagrożeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano uroczyście na terenie Leśnej Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach - Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś.
W gminie Gilowice trwają prace przy budowie ważnego chodnika, przy drodze wojewódzkiej numer 946, stanowiącej fragment trasy w kierunku m.in. Suchej Beskidzkiej i Krakowa.
 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) wręczyła dzisiaj Decyzję o Wsparciu firmie Habasit Polska, specjalizującej się w produkcji różnego rodzaju taśm, od lekkich transportowych przez specjalistyczne taśmy przetwórcze oraz pasy napędowe, po taśmy maszynowe. Jest to 30 decyzja wydana przez KSSE w tym roku i decyzja nr 253 w ramach Polskiej  Strefy Inwestycji.
Gmina Łodygowice poinformowała, że otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 450 000 zł na budowę Centrum Sportu i Rekreacji MORGI w Łodygowicach. Wójt Gminy odebrał promesę na tę inwestycję w ramach programu Polski Ład edycja PGR.
Wykonano poszerzenie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1425 S i 1426 S w Sopotni Małej.
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika poinformował o zbiórce odpadów wielkogabarytowych. 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu poinformował o wstrzymaniu dostarczania ciepłej wody użytkowej do wszystkich obiektuów w związku z koniecznością wykonania niezbędnych przeglądów-remontów magistralnej sieci ciepłowniczej.
Od 21 lipca 2022 r. od godz. 7.00 można składać wnioski na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice.
Ostatni zdegradowany budynek należący do gminy Lipowa tzw. „stara gmina”, zyska nowy blask i nową funkcję!
18 lipca o godz. 15.10 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w Żywcu.